Žáci
Týdenní plány 8. třída

15. týden 2019/20 (9.12.2019 - 13.12.2019)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura Významové poměry Líčení-sloh.práce
Anglický jazyk procvičujeme minulé časy, anglické koledy
Dějepis Kultura v 17. a 18. století pp
Fyzika Elektromagnet
Hudební výchova smyčcová kvarteta, blues, swing, spirituál
Chemie Reakce
Informatika
Matematika Matematické vzorce (a+b) pp
Občanská výchova Státní správa
Praktické činnosti vánoční přání
Přírodopis Orgánové soustavy
Technické kreslení Volné rovnoběžné promítání
Výtvarná výchova vánoční přání
Zeměpis Obyvatelstvo ČR
Ruský jazyk Časy sloves
Tělesná výchova dívky Akrobacie, přeskok
Tělesná výchova hoši Přeskok přes kozu

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design