Zaměstnanci školy

Vedení školy:

Mgr. Jaroslava Landová - ředitelka školy

Mgr. Pavla Černá - zástupkyně školy

Třídní učitelky:

Jana Návojová - 1. třída

Mgr. Irena Lišková - 2. třída

Mgr. Lucie Landová - 3. třída

Barbora Wiesnerová - 4. třída

Mgr. Radomíra Jelínková - 5. třída

Denisa Vacková - 6. třída

PhDr. Marie Kosová - 7. třída

Jitka Břízová - 8. třída

Mgr. Jana Panošková - 9. třída


Učitelé bez třídnictví:

Mgr. Dana Martinovská

Mgr. Žofie Ucar

Mgr. Jitka Pokorná

Petr Jasinčuk


Asistenti pedagoga:

Marie Wildová - 1. třída

Lucie Kozinová - 3. třída

Bc. Zuzana Pelcová - 5. třída

Alena Hykyšová - 5. třída

Romana Hradecká - 4. třída

Andrea Kratochvílová - 6. třída

Bc. Blanka Vychytilová  - 7. třída


Školní družina:

Michaela Jamborová DiS. – vedoucí vychovatelka ŠD, vychovatelka I. odd. ŠD

Bc. Zuzana Pelcová – vychovatelka II. odd. ŠD

Marie Wildová – vychovatelka ranní ŠD


Školní jídelna:

Helena Polcarová - vedoucí školní jídelny

Jana Vopalecká

Monika Jelínková


Provozní zaměstnanci školy:

Hana Mertlová - školnice 

Jana Szilási

Pavla Neradová

Jaroslava Uldrichová

Sekretářka školy:

Hana Bursíková

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design