Zdravá školní jídelna

Projekt "Zdravá školní jídelna" vznikl na podporu školního stravování, které má v naší zemi desítky let trvající tradici. Jeho cílem je ukázat, že školní stravování je možné dále zlepšovat, a docílit tak toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou a pestrou stravu. Mezi jednu z hlavních prioritních oblastí patří ovlivňování výživových zvyklostí dětské a dorostové populace v souladu se zásadami zdravé výživy. Tyto zásady vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace implementovaným na podmínky České republiky. Proto vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR k tzv. spotřebnímu koši, který již od roku 1993 slouží školnímu stravování k naplňování výživových ukazatelů, jakož souhrn měsíční spotřeby potravin na strávníka a den v závislosti na jejich věkové kategorii, tzv. "Nutriční doporučení". Jeho a tedy i naším cílem je vést náš jídelníček tak, aby byl nutričně vyvážený, plnohodnotný a v souladu se zásadami správné (zdravé) výživy. A tak i přizpůsobován současným výživovým trendům. Cílem není okamžitá změna, ale krok za krokem realizovat změny přístupu způsobem pro naší jídelnu jednodušším a pro strávníky přijatelným kdané problematice. Např. snížení četnosti některých druhů pokrmů v jídelním lístku (pokrmy z vepřového masa), snížení nabídky přílohových knedlíků, vyřazení nebo omezení uzenin atd. Na druhé straně zajištění nabídky nesladkého nemléčného nápoje. Dalším cílem je upozornit na výživová pozitiva a prospěšnost zeleniny, luštěnin a jiných obilovin. Školní stravování i podle školského zákona má plnit vedle výživově zdravotního efektu i efekt výchovný, pomineme-li sytící. Projekt Zdravá školní jídelna vlastně ukazuje správný směr a je na naší zodpovědnosti, zda tento směr budeme následovat a zda se s ním ztotožníme.

H.Polcarová, vedoucí ŠJ


2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií