Žáci
Týdenní plány 7. třída

8. týden 2019/20 (21.10.2019 - 25.10.2019)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura Psaní velkých písmen Vypravování-slohová práce Čtenářská dílna
Anglický jazyk minulý čas pravidelný, procvičujeme otázky, zápory; opakujeme časové údaje
Dějepis Rytíři, Duchovenstvo
Fyzika hydraulické zařízení, hydrostatický tlak
Hudební výchova rytmizace
Informatika Office365, word, outlook
Matematika Zlomky - opakování sčítání a odčítání, násobení zlomku přirozeným číslem
Občanská výchova Národní bohatství
Praktické činnosti Jednoduchá vazba
Přírodopis Členovci
Mediální výchova Sociální sítě
Výtvarná výchova Karikatura
Zeměpis Afrika- sever
Etická výchova Hodnoty v mém životě
Ruský jazyk Zvířata,taneček přátel
Tělesná výchova dívky Přemet stranou, šplh Ringo
Tělesná výchova hoši Míčové hry

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design