Žáci
Týdenní plány 6. třída

8. týden 2019/20 (21.10.2019 - 25.10.2019)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura ML- stavba slova LV- čteme báje SL- popis kamaráda Do pátku lísteček Do pátku dopsat na papír popis hračky
Anglický jazyk školní rozvrh, časové údaje
Dějepis Doba železná Pravěk v českých zemích
Fyzika čas
Hudební výchova hudební nástroje
Informatika Office365, word, outlook
Matematika Desetinná čísla - DĚLENÍ DČ : DČ,slovní úlohy PP
Občanská výchova Svátky a tradice
Praktické činnosti Květiny
Přírodopis Jednobuněčné organismy
Výtvarná výchova Malujeme oko- tužka
Zdravotní tělesná výchova Míčové hry
Zeměpis Čas na Zemi
Tělesná výchova dívky Přemet stranou, šplh Ringo
Tělesná výchova hoši Přemet stranou, šplh Ringo

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design