Žáci
Týdenní plány 5. třída

8. týden 2019/20 (21.10.2019 - 25.10.2019)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura zdvojené souhlásky, pravopis obojetných souhlásek časopisy pro děti reklama
Anglický jazyk Černá - my day
Hudební výchova hudba v chrámu, na zámku, v koncertní síni, k tanci
Informatika Office365, word - vkládání obrázku2
Matematika čtení, zápis, velkých čísel, zaokrouhlování, čtverec, obdélník
Praktické činnosti vyřezáváme z mýdla zavírací nůž (rybička), kožené nebo tenké pracovní rukavice, kostka mýdal (nejlépe mýdlo s jelenem)
Přírodověda životní podmínky, látky a jejich vlastnosti
Tělesná výchova Nebojme se pádů
Vlastivěda regionální povídky mapa a orientace
Výtvarná výchova

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design