Žáci
Týdenní plány 4. třída

15. týden 2019/20 (9.12.2019 - 13.12.2019)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura Vyjmenovaná slova opakování procvičování Sloh dopis Ježíškovi
Anglický jazyk numbers
Hudební výchova hodina není - divadlo
Informatika
Matematika Porovnávání čísel G konstrukce trojúhelníku
Praktické činnosti vánoční andělíček
Přírodověda bezobratlí
Tělesná výchova míčové hry
Vlastivěda měřítko mapy
Výtvarná výchova Vánoční tvoření pomůcky: nůžky, lepidlo, lepidlo Herkules, černý fix, fixy barevné, pastelky, štětec

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design