Žáci
Týdenní plány 3. třída

8. týden 2019/20 (21.10.2019 - 25.10.2019)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura JV- Hláskosloví a výslovnost (stavba slova), podstatná jména, slovesa LV- pracujeme s textem KSV- obrázková osnova, píšeme v písance
Anglický jazyk člen neurčitý
Dopravní výchova Bezpečnostní prvky
Hudební výchova notová osnova, noty
Matematika Opakujeme násobilku 6, učíme se násobilku 7 G- měříme, přeměřujeme
Praktické činnosti Pracujeme s papírem
Prvouka Orientace v krajině (poznáváme svět. strany)
Tělesná výchova Běháme vytrvalostní běh
Výtvarná výchova Vytváříme strom

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design