Žáci
Týdenní plány 2. třída

8. týden 2019/20 (21.10.2019 - 25.10.2019)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura Poznáváme věty oznamovací, přací, rozkazovací, přací. LV - čteme s porozuměním, o přečteném vypravujeme, ilustrujeme. PS - píšeme správné tvary písmen, opisujeme, přepisujeme, píšeme diktát. KSV - vypravujeme podle osnovy.
Estetická a dramatická výchova Ztvárňujeme různé role.
Hudební výchova učíme se p. Pod naším okýnkem Poznávání tvaru hudebních nástrojů a jejich zvuku. Sluchové poznávání, kdy melodie stoupá či klesá.
Matematika Počítáme s přechodem desítky i bez. Doplňujeme č. řadu, porovnáváme. G - rýsujeme- připomeneme BOZ, čára rovná, křívá, lomená
Praktické činnosti Halloweenské tvoření nůžky, lepidlo
Prvouka Opakujeme stromy v lese a sadu, keře. Poznáváme houby a plody-
Tělesná výchova Rozcvičujeme se, běháme slalolem, hrajeme poh. hry, zkoušíme vybíjenou.
Výtvarná výchova pavouček pro štěstí

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design