Žáci
Týdenní plány 1. třída

8. týden 2019/20 (21.10.2019 - 25.10.2019)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura Procvičujeme rytmus, krátké a dlouhé slabiky.Vyvozujeme hlásky a písmena. Písmeno O,o.Vyvozujeme první slabiky. PS: Upevňujeme správné psací návyky, modelujeme písmenka, píšeme do mouky. Píšeme do písanky e. ČT: Přednášíme básně s tématikou podzimu.Provádíme hry s rytmem.
Hudební výchova Pod naším okýnkem. Poslech : Česká státní hymna.
Matematika Seznamujeme se s formami zápisu počtu a popisujeme situace.Nacvičujeme formulaci otázek a odpovědi. Vyvozujeme sčítání. Nacvičujeme psaní čísel 5. Procvičujeme číselnou řadu a rozkládáme počet - čísla do 5.
Praktické činnosti Strašidelný svícen - rulička ,netopýr z papíru.
Prvouka Podzim na zahradě a na poli.
Tělesná výchova Rozcvičujeme se.Hrajeme si s míči - koulení.Pohybové hry.
Výtvarná výchova Dýně - voskové pastely.

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design