Výchovný poradce informuje

Ve škol.roce 2018/19 prozatím funkci vých.poradkyně nemáme. Jednotlivým oblastem se budou věnovat naše pí.učitelky:

Mgr.Pavla Černá:

 • vyhledávání žáků s podezřením na SPU a dalšími problémy
 • zajišťování vyšetření v PPP, SPC a spolupráce mezi nimi a ZŠ
 • konzultace o pomůckách pro žáky se specifickými poruchami učení
 • speciální pedagogická péče v doučovacích skupinách
 • Inkluze
 • spolupráce s vyučujícími i rodiči
 • vedení literatury a pomůcek týkajících se inkluze
 • spolupráce s asistentkami
Bc Zuzana Pelcová:

 •  otázky a problematika minimálního preventivního programu

Jitka Břízová:

 • volba povolání 
 • praktická pomoc při vyplňování přihlášek a dodržování termínů
 • pomoc při rozhodování dalšího studia ve spolupráci s vyučující 9.tř. a 5.roč.

vedení školy:

 • řešení problémů, které se týkají prospěchu a chování ve spolupráci s tř.učitelkami
2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design