Události / Aktuality / Nástup žáků do škol od 12.4.202112.4.2021


Vážení rodiče,

od 12.4. se rozvolňují současná opatření a žáci 1. stupně nastoupí rotačně zpět do školy, a to následovně:

Od 12.4. nastoupí 1. a 2. třída k prezenční výuce ( ostatní ročníky 1. i 2. stupně distančně),

od 19.4. nastoupí 3., 4., 5. třída prezenčně ( ostatní ročníky 1. i 2. stupně distančně).

V provozu bude ŠD i ŠJ.

Děti po celou dobu pobytu budou muset nosit zdravotnickou ( ne látkovou) roušku. Budou dodržována veškerá doporučená hygienická opatření. Testování žáků bude probíhat 2x týdně ve škole ( v pondělí a čtvrtek) vždy před vyučováním za event. asistence třídní učitelky, asistentky pedagoga a provozních zaměstnankyň.

Tento týden se s vámi spojí třidní učitelky a doplní další informace. 

Děkuji za pochopení a  vaši trpělivost. Mgr. J. Landová,řed.

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design