Události / Akce / Informace k nástupu 1. a 2.třídy do školy od 18.11.202018.11.2020


Vážení rodič, omlouvám se, v předchozí zprávě jsem vám podala mylnou informaci. Z tohoto důvodu posílám opravenou zprávu ještě 1x.

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

18.11. 2020 nastupují do školy  1., 2.ročníky. Pro ostatní žáky platí i nadále povinná distanční výuka.  Výuka ve škole  bude probíhat v kmenové učebně. Školní družina (odpolední i  ranní)  i školní jídelna budou v provozu.

 Žáci a učitelé musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušku (2 roušky na den). Ve třídách se bude větrat nejen o přestávkách, ale i v průběhu hodiny. Nevyučuje se hudební a tělesná výchova jako taková...(je zakázán zpěv a pohybové aktivity při vzdělání).

Dbejte na hygienická opatření. Pokud se kdokoliv z členů žijících ve společné domácnosti nakazil  Covid 19, mají zákonní zástupci za povinnost, nechat žáka doma a informovat telefonicky vedení školy. Dítě neposílejte do školy, pokud bude mít kašel či teplotu.

  Mgr. J. Landová, řed.


2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design