Události / Aktuality / Nástup žáků II.stupně do škol8.6.2020


Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 8.6. 2020 mohou v rámci dalšího uvolňování nastoupit žáci II. stupně zpět do škol. Nejedná se o klasickou výuku. Půjde o konzultace a tř.hodiny. Rozvrh jsme sestavili tak, aby bylo možné dodržet všechna bezpečnostní a hygienická opatření a bylo možno minimalizovat setkávání dětí z různých skupin.

Konzultace budou probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek:

6.třída  od 8,40 hod. do 11,15 hod. + 1x v týdnu (úterý)  třídnická hodina před konzultacemi a druhý  týden 1x tř.hodina po konzultacích.

7.třída od 8,50 hod. do 11,25 hod. + 1x v týdnu (čtvrtek) třídnická hodina před konzultacemi a druhý týden 1x tř.hodina po konzultacích.

8.třída od 9,00 hod. do 11,35 hod. + 1x v týdnu (úterý) třídnická hodina po konzultacích a druhý týden 1x tř.hodina před konzultacemi.

9.třída od 9,10 hod. do 11,45 hod. + 1x v týdnu (čtvrtek) třídnická hodina po konzultacích a druhý týden 1x tř. hodina před konzultacemi.

Výuka bude probíhat formou konzultací ve skupinách do 15 dětí dle daného rozvrhu s přestávkami (rozvrh bude zveřejněn do 5.6.). Vyučující se budou krom jiného věnovat kontrole úkolů při dist.výuce, vysvětlení učiva, opakování a a bude možné setkání se spolužáky a tř.vyučujícími.

Nadále probíhá distanční výuka !!!!!!!!!!!!!

Je nutné co nejdříve vyplnit přiložený dotazník a jeho vyplněním a odesláním poskytnout informace, zda vaše dítě bude na konzultace docházet či nikoli. Dotazníky, prosím, posílejte třídním učitelkám na jejich maily!  (V případě, že se výuky zúčastní, bude účast povinná). I nadále plní úkoly dist.výuky!!!!!!

Při prvním vstupu do školy = 9.6. předloží žáci  vyučující čestné prohlášení - (to je opět nutné vyplnit). S sebou donese 2 roušky a 1 igel. sáček, kam si je může odkládat.

ŠJ z organizačních důvodů nebude obědy poskytovat. Vedení školy se pokusí zajistit mléčné a ovocné svačinky v rámci  projektu Ovoce a mléko do škol (žáci I.st. + 9.třída  již výrobky dostávají).

Těšíme se na setkání s vámi!

  Za všechny pedag. pracovníky i ostatní zaměstnance školy

  Mgr. J. Landová. řed.


2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design