Události / Aktuality / Výuka ,,na dálku,,16.3.2020


Vážení rodiče, zdravím vás i vaše děti v této pro nás neobvyklé době.......
Dnes proběhla ve škole schůzka se všemi pedag.pracovníky a ráda bych vám podala základní informace. Během dneška by se s každým z vás měla spojit vaše třídní učitelka ( prostřednictvím Bakaláře, mailu či tel.) a informovat vás o způsobu předávání úkolů a učiva (prozatím na 14 dní) pro vaše děti, a to z hlavních předmětů. V některých případech, jak jsem zaslechla budou vyučující využívat zasílání různých prac.listů, cvičení z učebnic, doporučení a využití různých web.aplikací atd.... Pokud nebude možné a nebude nějak vyžadováno úkoly posílat elektronicky zpět, pak doporučuji každému žáku založit si složku a vypracované úlohy si zakládat. V případě, že některé prac.listy nebudete moci vytisknout, děti si je samy opíší a doplní a založí do své složky.
Během dnešního odpoledne mi budou jednotlivé třídní učitelky podávat informaci o způsobu předávání úkolů a komunikaci s vámi jako rodiči i dětmi. Budeme se snažit zajistit jakousi obdobu distančního studia ( v žádném případě se nejedná o prázdniny). Jsme si vědomi toho že tento způsob výuky nemůže nahradit výuku ve škole a ani nechceme, aby rodiče suplovali práci učitelů, ale prosíme vás, milí rodiče, o jakousi spolupráci a dohled, aby se děti učivu věnovaly, úkoly plnily svědomitě dle daných instrukcí  a zakládaly si je. Rodiče menších dětí chci požádat o spolupráci i předávání, popř.zasílání dú třídním učitelkám. I na web.str.školy bude v týd.plánech uvedeno učivo, kterému se budeme v daném týdnu věnovat.Věřím, že společnými silami základní učivo upevníme a vše zvládneme...... 
V případě jakýchkoli dotazů se na mne prostřednictvím Bakalářů bez ostychu obraťte, budu se snažit vám -pokud to bude v mých silách -vyhovět nebo pomoci. Je možné se na mne obrátit i prostřednictvím mailu: jaroslava.landova@zs-pchery.cz.
Určitě sledujte web.str. , zprávy a informace Bakalářů, informace od tř.uč.
Vážení rodiče, milí žáci, opatrujte se, nyní je nejdůležitější naše zdraví . Věřím, že vše společně překonáme a brzy se všichni ve zdraví opět sejdeme. Už nyní se na vás těším..... J. Landová, řed.

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design