Události / Aktuality / Ošetřovné z důvodu uzavření školy od 14.10.202015.10.2020


OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14.10.2020

Vážení rodiče,

na základě informací MPSV ze dne 13.10.2020 vás informujeme, že rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí nejdříve informovat zaměstnavatele o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení.

Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

Celé znění informace MPSV naleznete v příloze.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy


Podrobnosti na:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design