Události / Aktuality / Poděkování25.3.2020


Vážení rodiče, moc vás  i vaše děti  zdravím a doufám, že jste všichni v pořádku a daří se vám v rámci možností dobře. Budeme mít pomalu za sebou 14 dní tzv.výuky na dálku. Chtěla bych vám všem poděkovat za spolupráci. Uvědomuji si, že  nároky, které na nás,  i vás  a konečně i na naše děti současný stav klade, jsou velmi těžké a náročné. Velice si toho vážím..... Od některých z vás jsem obdržela ke komunikaci či způsobu výuky připomínky, na které se snažím ihned reagovat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že vám vyučující budou posílat  navíc kromě dohodnutých ,,cest,, učivo a úkoly i prostřednictvím mailů, které jste nám poskytli jako zákonní zástupci. Věřím a doufám, že pro některé bude forma této komunikace výhodnější. V některých případech se totiž stalo, že právě v Bakalářích otvírání příloh selhalo.
Výjimku tvoří třída I.st., kde se vyučuje denně pomocí Whatsappu a kde rozesílání učiva mailem je zbytečné.
V případě, že byste měli další připomínky, postřehy či dotazy, obraťte se na třídní učitelky nebo na mne.. Totéž vyřiďte, prosím, i dětem.....
Orientační učivo je rovněž uvedeno v týd.plánech na našem webu.


Milí rodiče, opatrujte se, nepropadejte panice, když se něco nestihne... Uvědomme si, že nyní je pro nás nejdůležitější zdraví nás všech.
                                                                                                                                                                         J. Landová
                                                                                                         


2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design